Yasal Uyarı...Genel ahlaka, kamu güvenliğine, yasalara, kişi hak ve özgürlüğüne aykırı talepler kabul edilmez.
Erfa dedektiflik
 
SÖZLEŞME ÖRNEĞİ


 

 

 SÖZLEŞME

 

 

MÜŞTERİ:

Adı Soyadı                                   …………………………………………………………………………………..

T.C.No.                                        ..............................................................................................................................

Adres                                            .…………………………………………………………………………………

Telefon                                         Ev………………….İş………………………Gsm……….................................

 

ARAŞTIRILANIN:                 

Adı Soyadı Ünvanı                     ………………………………………………………………………………….

TC.No.                                         ………………………………………………………………………………….

Adres                                            .…………………………………………………………………………………

Telefon                                         Ev………………….İş………………………Gsm……….................................

 

Yapılacak iş                                 .………………………………………………………………………………….

 

Müracaat tarihi                           …../…../20…

Başlama tarihi                             …../…../20…

Bitiş tarihi                                    …../…../20…

Hizmet süresi   (gün)                   ……………..

Hizmet bedeli                               ……… TL.

Peşin alınan ücret                        …….... TL.

 

Ön bilgi-belge                              …………………………………………………………………………………..

                                                      …………………………………………………………………………………..

 

SONUÇ:                                      .…………………………………………………………………………………..

                                                     …………………………………………………………………………………...

 

“ARAŞTIRMANIN ESAS AMACI: Bireysel ve toplumsal yarar gözetilerek, adaletin gerçekleşmesinde mağdura ve yargıya yardımcı olmaktır”

 

Yukarıda; müşteri, araştırılacak iş veya kişi, yapılacak iş, başlama ve bitiş tarihi, süresi, bedeli ve ödeme şekli belirtilerek, erfa dedektiflik  hizmetleri ile, …………………………. ... Arasında …../…/…..   tarihinde düzenlenen bu sözleşme gereğince;

 

1-Müşterinin talep ettiği hizmet, genel ahlaka ve kamu güvenliğine, Anayasa, Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ile yürürlükte olan diğer kanunlara aykırı olmayacak. Aykırılığın tespiti halinde yapılan takip ve araştırmaya son verilecek.

 

2-erfa dedektiflik, araştırmanın her aşamasında gördüğü lüzum üzerine sözleşmeyi tek taraflı iptal etme yetkisine sahip olup, Türk Ceza Kanunun 278 - 284 maddelerin sorumluluğu çerçevesinde hizmet verecek.

 

3-Araştırılacak kişi veya kişilerin özel hayatına girilmeyeceği, suçun oluşabileceği her hangi bir çalışmada bulunmayacağımızı müşteri şimdiden kabul etmiştir.

 

4-Talep edilen hizmet, yasaların ve çalışma kurallarımızın el verdiği ölçüde yerine getirilerek elde edilen bilgiler ile yapılan çalışmalar hakkında ayrıntılı dosya hazırlanarak bir örneği müşteriye verilecek.

 

5-Müşteri çalışmalarımız neticesinde elde ettiği bilgi ve belgeleri açıklayamaz, başkaları aleyhine tehdit veya şantaj aracı olarak kullanamaz. Aksi halde tüm cezai ve maddi-manevi sorumluluk kendisine aittir.

 

6-Hizmet bedeli karşılıklı görüşmede belirlenerek kabul edilmiştir.

 

7-Taraflarca imzalanan (7) maddelik bu sözleşme ile hizmet süresi başlamıştır.

 

Müşteri                                                                                                                                           erfa dedektiflik

  İmza                                                                                                                                                       İmza                                                                                                                                            

 

 
   Tel : 0 532 520 17 13 - 0 535 711 47 07 https://www.erfadedektiflik.com    
dedektif, özel dedektif, dedektiflik, özel dedektiflik, dedektif hizmetleri, dedektif istanbul, dedektif fatih, aldatma, boşanma ve velayet, velayet, boşanma, dedektif türkiye, erfa dedektiflik, dedektif firmaları, erfa, mfe, mehmet fadıl er, ferdisevir, ferdi sevir